დეტალური ინფორმაცია

N543
დასახელებასსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს(იმერეთის რეგიონში, უბისის მონასტრის ტურისტული და დამხმარე ინფრ. მოწყობისა და მონასტრის მცირე სარეაბ. სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთ. დოკ.შედგენის მომს. შესყივაზე
შემსყიდველისაქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204562311
გამოცხადების თარიღი08-06-2012 17:39
წინადადების მიღება იწყება11-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n543


შედეგები / ცვლილებები

N543-1
დამატების თარიღი19-06-2012 12:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n543_02
contest_n543_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-06-2012 17:39
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-06-2012 11:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-06-2012 12:41