დეტალური ინფორმაცია

N555
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხიდან მარდის დასახლების გავლით სოფელ ხაკისა და საძელის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო (მოასფალტების) სამუშაოების) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი15-06-2012 13:23
წინადადების მიღება იწყება15-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n555


შედეგები / ცვლილებები

N555-1
დამატების თარიღი29-06-2012 20:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n555_02
contest_n555_03
contest_n555_04
contest_n555_05
contest_n555_06
contest_n555_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-06-2012 13:23
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-06-2012 10:15
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-06-2012 20:17