დეტალური ინფორმაცია

N753
დასახელებათვითმმართველი ქალაქ ფოთი აცხადებს კონკურსს (დ. აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი საცხ. სახლის რეაბილიტაციის) საპროექტო-საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი ფოთი
საიდინტიფიკაციო კოდი215138143
გამოცხადების თარიღი30-04-2013 11:24
წინადადების მიღება იწყება07-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n753


შედეგები / ცვლილებები

N753-1
დამატების თარიღი27-05-2013 16:34
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n753_02
contest_n753_03
contest_n753_04
contest_n753_05
contest_n753_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-04-2013 11:24
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-05-2013 11:28
გამარჯვებული გამოვლენილია 27-05-2013 16:39