დეტალური ინფორმაცია

N874
დასახელებასსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს სარეკონსტრუქციო სამუშაოების კონცეფციის (პროექტის) და ესკიზის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიღვინის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204446965
გამოცხადების თარიღი25-07-2013 13:06
წინადადების მიღება იწყება08-08-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n874
contest_n874_02
contest_n874_03


შედეგები / ცვლილებები

N874-1
დამატების თარიღი12-08-2013 11:29
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n874_04
contest_n874_05
contest_n874_06
contest_n874_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-07-2013 13:06
წინადადებების მიღება დაწყებულია 08-08-2013 10:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-08-2013 14:26