დეტალური ინფორმაცია

N934
დასახელებათბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი აცხადებს კონკურსს საპროექტო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი400098443
გამოცხადების თარიღი09-09-2013 18:15
წინადადების მიღება იწყება10-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n934
contest_n934_02


შედეგები / ცვლილებები

N934-1
დამატების თარიღი20-09-2013 14:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n934_03
contest_n934_04
contest_n934_05
contest_n934_06
contest_n934_07
contest_n934_08
contest_n934_09
contest_n934_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-09-2013 18:15
წინადადებების მიღება დაწყებულია 10-09-2013 14:49
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-09-2013 14:44