დეტალური ინფორმაცია

N941
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს შენობა ნაგებობის ესკიზური პროექტის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი11-09-2013 18:59
წინადადების მიღება იწყება17-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n941
contest_n941_02


შედეგები / ცვლილებები

N941-1
დამატების თარიღი17-10-2013 17:34
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n941_03
contest_n941_04
contest_n941_05
contest_n941_06
contest_n941_07
contest_n941_08
contest_n941_09
contest_n941_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-09-2013 18:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-09-2013 11:29
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-10-2013 17:37