დეტალური ინფორმაცია

N16
დასახელებათბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საკუთარი შემოსავლების ფარგლებში აცხადებს კონკურსს სრულყოფილი არქიტექტურულსამშენებლო პროექტების დოკუმენტაციის შედგენაზე
შემსყიდველითბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი211328703
გამოცხადების თარიღი25-03-2011 14:58
წინადადების მიღება იწყება25-03-2011
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_1173_0.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-03-2011 14:58
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-03-2011 14:58