დეტალური ინფორმაცია

N971
დასახელებასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის თანამედროვე სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204862078
გამოცხადების თარიღი24-09-2013 18:04
წინადადების მიღება იწყება01-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n971


შედეგები / ცვლილებები

N971-1
დამატების თარიღი11-10-2013 18:18
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n971_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-09-2013 18:04
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-10-2013 20:24
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-10-2013 18:19