დეტალური ინფორმაცია

N1078
დასახელებაქ. თბილისის მერია აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში დასამონტაჟებელი დეკორატიული ელემენტებით გაფორმებული ლითონის მინი ურნების საპროექტო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი31-01-2014 14:13
წინადადების მიღება იწყება31-01-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1078


შედეგები / ცვლილებები

N1078-1
დამატების თარიღი28-04-2014 17:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1078_02
contest_n1078_03
contest_n1078_04
contest_n1078_05
contest_n1078_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-01-2014 14:13
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-01-2014 14:13
გამარჯვებული გამოვლენილია 28-04-2014 17:20