დეტალური ინფორმაცია

N1137
დასახელებახელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოციალური სახლის) სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი248428385
გამოცხადების თარიღი25-02-2014 19:23
წინადადების მიღება იწყება10-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1137


შედეგები / ცვლილებები

N1137-1
დამატების თარიღი14-03-2014 15:29
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1137_02
contest_n1137_03
contest_n1137_04
contest_n1137_05
contest_n1137_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-02-2014 19:23
წინადადებების მიღება დაწყებულია 10-03-2014 10:47
გამარჯვებული გამოვლენილია 18-03-2014 14:19