დეტალური ინფორმაცია

N1145
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს (რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის) საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი28-02-2014 19:07
წინადადების მიღება იწყება05-03-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1145


შედეგები / ცვლილებები

N1145-1
დამატების თარიღი28-02-2014 19:08
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1145_02
contest_n1145_03
contest_n1145_04
contest_n1145_05
contest_n1145_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-02-2014 19:07
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-03-2014 10:50
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 08-04-2014 11:38