დეტალური ინფორმაცია

N1171
დასახელებავანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩაზე სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი229653256
გამოცხადების თარიღი14-03-2014 15:38
წინადადების მიღება იწყება19-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1171
contest_n1171_02


შედეგები / ცვლილებები

N1171-1
დამატების თარიღი14-03-2014 15:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1171_03
contest_n1171_04
contest_n1171_05
contest_n1171_06
contest_n1171_07
contest_n1171_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-03-2014 15:38
წინადადებების მიღება დაწყებულია 19-03-2014 11:10
გამარჯვებული გამოვლენილია 21-03-2014 14:40