დეტალური ინფორმაცია

N1260
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. მუხრანში, წმინდა გიორგის უბანში დასაპროექტებელი საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი30-05-2014 18:31
წინადადების მიღება იწყება16-06-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1260
contest_n1260_02


შედეგები / ცვლილებები

N1260-1
დამატების თარიღი30-05-2014 18:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1260_03
contest_n1260_04
contest_n1260_05
contest_n1260_06
contest_n1260_07
contest_n1260_08
contest_n1260_09
contest_n1260_10
contest_n1260_11
contest_n1260_12
contest_n1260_13
contest_n1260_14
contest_n1260_15


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-05-2014 18:31
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-06-2014 17:19