დეტალური ინფორმაცია

N1340
დასახელებაქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ _ ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ ქ. თბილისში, ვარდების რევოლუციის მოედანზე (ნაკვ. #02/012) და მთაწმინდის პარკში საბაგირო სადგურების ესკიზური პროექტების კონკურსის მეშვეობით შესყიდვის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
შემსყიდველიქ. თბილისის მერიის სსიპ ,,თბილისის არქიტექტურის სამსახური
საიდინტიფიკაციო კოდი205270053
გამოცხადების თარიღი12-09-2014 16:31
წინადადების მიღება იწყება12-09-2014
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1340
contest_n1340_02
contest_n1340_03
contest_n1340_04
contest_n1340_05


შედეგები / ცვლილებები

N1340-1
დამატების თარიღი30-09-2014 16:10
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1340_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-09-2014 16:31
კონკურსი არ შედგა 30-09-2014 17:21