დეტალური ინფორმაცია

N1464
დასახელებაქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი11-02-2015 08:50
წინადადების მიღება იწყება25-02-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1464
contest_n1464_02
contest_n1464_03
contest_n1464_04
contest_n1464_05


შედეგები / ცვლილებები

N1464-1
დამატების თარიღი20-03-2015 18:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1464_06
contest_n1464_07
contest_n1464_08
contest_n1464_09
contest_n1464_10
contest_n1464_11
contest_n1464_12
contest_n1464_13
contest_n1464_14


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-02-2015 08:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-03-2015 18:00