დეტალური ინფორმაცია

N26
დასახელებათბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საკუთარი შემოსავლების ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს სრულყოფილი არქიტექტურულსამშენებლო პროექტების დოკუმენტაციის შედგენაზე.
შემსყიდველითბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი211328703
გამოცხადების თარიღი05-04-2011 18:53
წინადადების მიღება იწყება05-04-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_5203_26.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N26-1
დამატების თარიღი26-04-2011 18:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_8703_1.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-04-2011 18:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-04-2011 18:38