დეტალური ინფორმაცია

N361
დასახელებათეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. თეთრიწყაროში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის ორივე მხარეს არსეული ღობეების) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი230869254
გამოცხადების თარიღი13-03-2012 18:55
წინადადების მიღება იწყება23-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n361


შედეგები / ცვლილებები

N361-1
დამატების თარიღი02-04-2012 15:09
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n361_02
contest_n361_03
contest_n361_04
contest_n361_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-03-2012 18:55
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-03-2012 10:17
გამარჯვებული გამოვლენილია 02-04-2012 15:37