დეტალური ინფორმაცია

N466
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ქ. მცხეთაში არსებული შსს სისტემაში შემავალი დანაყოფების კომპლექსურ ადმინისტრაციულ შენობაში ავეჯის დიზაინის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი14-05-2012 18:38
წინადადების მიღება იწყება18-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n466
contest_n466_02
contest_n466_03
contest_n466_04
contest_n466_05


შედეგები / ცვლილებები

N466-1
დამატების თარიღი22-05-2012 14:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n466_07
contest_n466_08
contest_n466_09
contest_n466_10
contest_n466_11
contest_n466_12
contest_n466_13
contest_n466_14
contest_n466_15
contest_n466_16


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-05-2012 18:38
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-05-2012 12:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-05-2012 14:41