დეტალური ინფორმაცია

N470
დასახელებაიმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო შსს მთავარი სამმართველოაცხადებს კონკურსს ავეჯის დიზაინისა და მოდელების შემუშავების საკონკურსო წესითსახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშსს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო
საიდინტიფიკაციო კოდი212698730
გამოცხადების თარიღი16-05-2012 11:52
წინადადების მიღება იწყება16-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n470
contest_n470_02
contest_n470_03
contest_n470_04
contest_n470_05
contest_n470_06


შედეგები / ცვლილებები

N470-1
დამატების თარიღი22-05-2012 14:54
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n470_07
contest_n470_08
contest_n470_09
contest_n470_10
contest_n470_11
contest_n470_12
contest_n470_13
contest_n470_14
contest_n470_15
contest_n470_16
contest_n470_17
contest_n470_18
contest_n470_19
contest_n470_20


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-05-2012 11:52
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-05-2012 11:56
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-05-2012 15:15