დეტალური ინფორმაცია

N483
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზის დამზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი21-05-2012 14:51
წინადადების მიღება იწყება10-06-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n483


შედეგები / ცვლილებები

N483-1
დამატების თარიღი21-05-2012 14:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n483_02
contest_n483_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-05-2012 14:51
წინადადებების მიღება დაწყებულია 10-06-2012 10:03
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 26-07-2012 17:11