დეტალური ინფორმაცია

N501
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს გრიბოედოვის ქ.N1/რუსთაველის ქ. N53-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი31-05-2012 16:43
წინადადების მიღება იწყება31-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n501


შედეგები / ცვლილებები

N501-1
დამატების თარიღი31-05-2012 16:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n501_02
contest_n501_03
contest_n501_04
contest_n501_05
contest_n501_06
contest_n501_07
contest_n501_08
contest_n501_09
contest_n501_10
contest_n501_11
contest_n501_12
contest_n501_13
contest_n501_14
contest_n501_15
contest_n501_16
contest_n501_17
contest_n501_18
contest_n501_19
contest_n501_20
contest_n501_21


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-05-2012 16:43
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-05-2012 16:44
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-08-2012 18:24