დეტალური ინფორმაცია

N1204
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე
შემსყიდველისაქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი10-04-2014 18:30
წინადადების მიღება იწყება15-04-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1204


შედეგები / ცვლილებები

N1204-1
დამატების თარიღი28-04-2014 18:04
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1204_02
contest_n1204_03
contest_n1204_04
contest_n1204_05
contest_n1204_06
contest_n1204_07
contest_n1204_08
contest_n1204_09
contest_n1204_10
contest_n1204_11
contest_n1204_12
contest_n1204_13
contest_n1204_14
contest_n1204_15
contest_n1204_16
contest_n1204_17
contest_n1204_18


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-04-2014 18:30
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-04-2014 11:06
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-04-2014 15:43