დეტალური ინფორმაცია

N1210
დასახელებაქ. თბილისის მერია აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში, ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი23-04-2014 11:29
წინადადების მიღება იწყება23-04-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1210
contest_n1210_02


შედეგები / ცვლილებები

N1210-1
დამატების თარიღი16-07-2014 16:34
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1210_03
contest_n1210_04
contest_n1210_05
contest_n1210_06
contest_n1210_07
contest_n1210_08
contest_n1210_09
contest_n1210_10
contest_n1210_11
contest_n1210_12
contest_n1210_13
contest_n1210_14
contest_n1210_15
contest_n1210_16
contest_n1210_17
contest_n1210_18
contest_n1210_19
contest_n1210_20
contest_n1210_21
contest_n1210_22
contest_n1210_23
contest_n1210_24
contest_n1210_25
contest_n1210_26
contest_n1210_27
contest_n1210_28
contest_n1210_29
contest_n1210_30
contest_n1210_31
contest_n1210_32


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-04-2014 11:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-04-2014 18:37
გამარჯვებული გამოვლენილია 16-07-2014 16:34