დეტალური ინფორმაცია

N1235
დასახელებაშ.პ.ს. „საქაერონავიგაცია“ აცხადებს კონკურსს საპროექტო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს საქაერონავიგაცია
საიდინტიფიკაციო კოდი208144051
გამოცხადების თარიღი08-05-2014 18:50
წინადადების მიღება იწყება02-06-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1235
contest_n1235_02
contest_n1235_03
contest_n1235_04
contest_n1235_05
contest_n1235_06
contest_n1235_07
contest_n1235_08
contest_n1235_09
contest_n1235_10
contest_n1235_11
contest_n1235_12
contest_n1235_13
contest_n1235_14


შედეგები / ცვლილებები

N1235-1
დამატების თარიღი12-06-2014 14:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1235_15
contest_n1235_16
contest_n1235_17
contest_n1235_18
contest_n1235_19
contest_n1235_20
contest_n1235_21
contest_n1235_22
contest_n1235_23
contest_n1235_24
contest_n1235_25


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-05-2014 18:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-06-2014 14:43