დეტალური ინფორმაცია

N1262
დასახელებასსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს (დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. როშკასა და არხოტის თემის სოფლების ახიელი-ჭიმღა-ამღას დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი206074193
გამოცხადების თარიღი04-06-2014 10:00
წინადადების მიღება იწყება05-06-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1262


შედეგები / ცვლილებები

N1262-1
დამატების თარიღი23-06-2014 15:55
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1262_02
contest_n1262_03
contest_n1262_04
contest_n1262_05
contest_n1262_06
contest_n1262_07
contest_n1262_08
contest_n1262_09
contest_n1262_10
contest_n1262_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 03-06-2014 16:55
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-06-2014 15:56