დეტალური ინფორმაცია

N1486
დასახელებაქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს ქანდაკების ესკიზის (არქიტექტურულ-მხატვრული საპროექტო დოკუმენტაციის) შემუშავებაზე, მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224095903
გამოცხადების თარიღი23-02-2015 10:36
წინადადების მიღება იწყება10-03-2015
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1486
contest_n1486_02


შედეგები / ცვლილებები

N1486-1
დამატების თარიღი27-03-2015 11:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1486_03
contest_n1486_04
contest_n1486_05
contest_n1486_06
contest_n1486_07
contest_n1486_08
contest_n1486_09
contest_n1486_10
contest_n1486_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2015 10:36
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2015 10:37
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 27-03-2015 11:27