დეტალური ინფორმაცია

N1487
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე
შემსყიდველითელავის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი231280093
გამოცხადების თარიღი24-02-2015 08:32
წინადადების მიღება იწყება10-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1487


შედეგები / ცვლილებები

N1487-1
დამატების თარიღი12-03-2015 17:24
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1487_02
contest_n1487_03
contest_n1487_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-02-2015 08:32
კონკურსი გამოცხადებულია 24-02-2015 15:08
კონკურსი გამოცხადებულია 25-02-2015 17:33
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-03-2015 17:24