დეტალური ინფორმაცია

N1477
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: დავით აღმაშენებლის № 36 და № 34-ში მდებარე სახლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი (იხ, ტექნიკური დავალება);
შემსყიდველითბილისის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974
გამოცხადების თარიღი19-02-2015 11:22
წინადადების მიღება იწყება06-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1477


შედეგები / ცვლილებები

N1477-1
დამატების თარიღი16-03-2015 10:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1477_02
contest_n1477_03
contest_n1477_04
contest_n1477_05
contest_n1477_06
contest_n1477_07
contest_n1477_08
contest_n1477_09
contest_n1477_10
contest_n1477_11
contest_n1477_12
contest_n1477_13
contest_n1477_14
contest_n1477_15
contest_n1477_16
contest_n1477_17
contest_n1477_18
contest_n1477_19
contest_n1477_20
contest_n1477_21
contest_n1477_22
contest_n1477_23
contest_n1477_24
contest_n1477_25
contest_n1477_26
contest_n1477_27
contest_n1477_28
contest_n1477_29
contest_n1477_30
contest_n1477_31
contest_n1477_32
contest_n1477_33
contest_n1477_34
contest_n1477_35
contest_n1477_36
contest_n1477_37
contest_n1477_38
contest_n1477_39
contest_n1477_40
contest_n1477_41
contest_n1477_42
contest_n1477_43
contest_n1477_44
contest_n1477_45


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 19-02-2015 11:22
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-03-2015 12:31