დეტალური ინფორმაცია

N367
დასახელებაბორჯომის მუნიციპალიტეტის აცხადებს ავეჯის დიზაინისა და მოდელების შემუშავების მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიბორჯომის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226161961
გამოცხადების თარიღი15-03-2012 19:05
წინადადების მიღება იწყება26-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n367
contest_n367_02
contest_n367_03


შედეგები / ცვლილებები

N367-1
დამატების თარიღი27-03-2012 12:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n367_04
contest_n367_05
contest_n367_06
contest_n367_07
contest_n367_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-03-2012 19:05
წინადადებების მიღება დაწყებულია 26-03-2012 10:06
გამარჯვებული გამოვლენილია 27-03-2012 12:30