დეტალური ინფორმაცია

N673
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი06-02-2013 16:04
წინადადების მიღება იწყება07-02-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n673
contest_n673_02
contest_n673_03
contest_n673_04
contest_n673_05
contest_n673_06


შედეგები / ცვლილებები

N673-1
დამატების თარიღი22-03-2013 13:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n673_07
contest_n673_08
contest_n673_09
contest_n673_10
contest_n673_11
contest_n673_12
contest_n673_13
contest_n673_14
contest_n673_15
contest_n673_16
contest_n673_17
contest_n673_18
contest_n673_19
contest_n673_20
contest_n673_21
contest_n673_22
contest_n673_23
contest_n673_24
contest_n673_25
contest_n673_26
contest_n673_27
contest_n673_28
contest_n673_29
contest_n673_30
contest_n673_31
contest_n673_32
contest_n673_33
contest_n673_34
contest_n673_35
contest_n673_36
contest_n673_37
contest_n673_38
contest_n673_39
contest_n673_40
contest_n673_41
contest_n673_42
contest_n673_43
contest_n673_44
contest_n673_45
contest_n673_46
contest_n673_47
contest_n673_48
contest_n673_49
contest_n673_50
contest_n673_51
contest_n673_52
contest_n673_53
contest_n673_54
contest_n673_55
contest_n673_56
contest_n673_57
contest_n673_58
contest_n673_59
contest_n673_60
contest_n673_61
contest_n673_62
contest_n673_63
contest_n673_64
contest_n673_65
contest_n673_66
contest_n673_67
contest_n673_68
contest_n673_69
contest_n673_70
contest_n673_71
contest_n673_72
contest_n673_73
contest_n673_74
contest_n673_75
contest_n673_76
contest_n673_77
contest_n673_78
contest_n673_79
contest_n673_80
contest_n673_81
contest_n673_82
contest_n673_83
contest_n673_84
contest_n673_85
contest_n673_86


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-02-2013 16:04
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-02-2013 12:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-03-2013 15:07