დეტალური ინფორმაცია

N307
დასახელებამარტვილის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (მარტვილის მუნიციპალიტეტში აბაშის წყლის კანიონის რეაბილიტაციის) საპროექტო სამუშაოების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი235447343
გამოცხადების თარიღი14-02-2012 17:12
წინადადების მიღება იწყება29-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n307


შედეგები / ცვლილებები

N307-1
დამატების თარიღი01-03-2012 17:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n307_02
contest_n307_03
contest_n307_04
contest_n307_05
contest_n307_06
contest_n307_07
contest_n307_08
contest_n307_09
contest_n307_10
contest_n307_11
contest_n307_12
contest_n307_13
contest_n307_14
contest_n307_15
contest_n307_16
contest_n307_17


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-02-2012 17:12
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-02-2012 09:31
გამარჯვებული გამოვლენილია 01-03-2012 17:21