დეტალური ინფორმაცია

N107
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს ავეჯის დიზაინისა და მოდელების შემუშავების მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი21-06-2011 22:04
წინადადების მიღება იწყება21-06-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n107
contest_n107_2


შედეგები / ცვლილებები

N107-1
დამატების თარიღი30-06-2011 15:06
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n107_03
contest_n107_04
contest_n107_05
contest_n107_06
contest_n107_07
contest_n107_08
contest_n107_09
contest_n107_10
contest_n107_11
contest_n107_12
contest_n107_13
contest_n107_14
contest_n107_15
contest_n107_16


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-06-2011 22:04
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-06-2011 22:04
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-06-2011 15:08